Reglement

Julecupen spilles etter Norges Fotballforbunds spilleregler med unntak av de endringer som fremgår av dette turneringsreglementet. Lagledere og trenere plikter å sette seg inn i turneringsreglementet.

1. Spilletid – kampstart – spillere

1.1. Alle kamper er på 1 x 12 min. i både innledende puljespill og sluttspill.

1.2 Lagene skal møte i hallen senest 30 min. før kampstart. Lagleder skal informere sekretariatet at de er kommet og levere inn lagliste før første kamp! Spillere kan ikke påføres listen etter at lagets første kamp er påbegynt!

1.3 Det kan være maksimum 5 spillere fra hvert lag medregnet målvakten på banen samtidig.

1.4 Det er ingen begrensninger i antall bytter og spillere kan byttes ut og inn hele kampen. Innbytte kan skje når som helst under spillets gang. Unntak for målvakter, som kun kan skiftes ved stopp i spillet. Innbytte må foregå fra innbyttersonen. Ny spiller kan ikke komme inn før den skal skal erstattes har passert sidelinjen i innbyttersonen. Innbyttersonen strekker seg 5 m på hver side av midtlinjen.

1.5 Ved draktlikhet, skal bortelaget (laget som står oppført sist i kampoppsettet) benytte markeringsvester. Arrangøren stiller med vester.

1.6 Kampen settes i gang i henhold til programmet. Laget som står først i kampoppsettet tar avspark. Lag som ikke stiller til avtalt tidspunkt taper kampen. Resultatet blir satt til 3 – 0. Etter kampslutt skal spillere og ledere forlate banen og benken umiddelbart.

1.7 Det skal benyttes rene fotballsko tilpasset kunstgress. Det er ikke tillatt med skruknott.

1.8 Alle spillere må være spilleberettig for seniorfotball, dvs. enten få dispans fra arrangør om man er for ung, eller være minst 15 år.

2. Spillesystem

2.1 Innledende kamper spilles som enkel serie. Serien avgjøres etter følgende rekkefølge: 1) Poeng, 2) målforskjell, 3) flest scorede mål, 4) innbyrdes oppgjør, 5) loddtrekning. Lag 1 og 2 i hver pulje går videre til sluttspill.

2.2 Alle kampene i sluttspillet går etter utslagmetoden. Ved uavgjort resultat etter ordinær spilletid, avgjøres resultat etter følgende rekkefølge: Spilleforlengelse 5 min med Golden Goal. Straffesparkkonkurranse med 5 spillere fra hvert lag deretter en av gangen inntil vinner er kåret. Samme spiller kan ikke skyte to ganger med mindre alle lagets spillere har tatt straffespark.

3. Protester

Eventuelle protester skal meldes muntlig umiddelbart etter kampslutt til sekretariatet og skriftlig protest må leveres til sekretariatet innen 30 minutter etter kampslutt! NB! I sluttspill er fristen for innlevering av skriftlig protest 15 minutter etter kampslutt. Protestgebyr på kr 500,- betales når skriftlig protest leveres. Gebyret tilbakebetales hvis protesten tas til følge. Protesten vil bli avgjort av turneringsledelsen. Avgjørelsen er endelig og kan ikke ankes.

4. Spillebaner, mål og ball

4.1. Turneringen arrangeres i Vanvikanhallen som har innendørs kunstgressdekke. Spilleflatene er 40×25 meter. Straffesparkfeltet er 7 meter ut fra mållinjen.

4.2. Det benyttes mål i størrelsen 5 x 2 meter (7er-mål).

5. Øvrige særbestemmelser

5.1. Innkast erstattes med innspark. Det kan ikke gjøres mål direkte fra innspark.
a. Spillerne som skal ta innsparket må ha standbenet på eller utenfor sidelinja.
b. Ballen skal ligge i ro på linjen
c. Motspillerne må være minst 5 meter fra ballen
d. Er ikke innsparket tatt etter 4 sekunder, overtar motstanderen ballen.
e. Berører den som tok innsparket ballen igjen før den er blitt berørt av en annen spiller, skal
det dømmes indirekte frispark. Skjer forseelsen innenfor straffesparkfeltet, skal det
indirekte frisparket tas fra nærmeste punkt på 6 meterslinjen.

5.2. Målspark erstattes av målkast.
a. Målvakten må stå innenfor eget straffesparkfelt.
b. Må sette ballen i spill innen 4 sekunder. Ballen er i spill når den har passert 6 meterslinjen.
c. Det er ikke tillat å kaste ballen over midten ved målkast. Hvis dette skjer skal det dømmes et indirekte frispark til motparten fra der
ballen passerer midtstreken. Hvis keeper etter redning tar med seg ballen utenfor
målfeltet, kan han spille så langt han vil. Når keeper skal frigjøre ballen
etter redning gjelder ikke denne regelen.

5.3. Gule og røde kort. Gule kort gjelder i henhold til NFF’s lovverk, etter tre gule kort, sones en kamps karantene.

Ved utvisning må spillerens lag spille med en spiller mindre i 2 minutter før en annen spiller kan komme inn. Den utviste spilleren kan ikke komme inn i samme kamp. Ved svært grove forseelser kan turneringsledelsen ilegge spilleren en eller flere kampers karantene.

6. Fair Play

Vi ønsker å ha et stort fokus på Fair Play gjennom hele turneringen og oppfordrer alle til å bidra til en positiv fotballturnering og god stemning under hele arrangementet!